CHÍNH SÁCH THỬ VIỆC

Tất cả các nhân viên thử việc tại Capella Holdings đều được hưởng các chế độ phúc lợi gần giống như nhân viên chính thức, hưởng lương theo chính sách luật lao động Việt Nam. Được cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản để nhân viên mới  nhanh chóng hội nhập với…

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Bước vào giai đoạn hội nhập và phát triển đất nước, cũng như các doanh nghiệp lớn của Việt Nam, Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Capella ( Capella Holdings) đang không ngừng hoàn thiện chiến lược phát triển Công ty, phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Giải trí- nhà…