Tất cả các nhân viên thử việc tại Capella Holdings đều được hưởng các chế độ phúc lợi gần giống như nhân viên chính thức, hưởng lương theo chính sách luật lao động Việt Nam. Được cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản để nhân viên mới  nhanh chóng hội nhập với môi trường tại Capella Holdings

Các chức danh sẽ được mời tham gia các khóa đào tạo phù hợp với  yêu cầu công việc. Được trang bị các công cụ dụng cụ làm việc đầy đủ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment