Sinh viên sẽ có cơ hội thực tập, tiếp cận các công việc thực tế tại Công ty, tiếp thu không những kiến thức chuyên môn mà cả những kiến thức xã hội, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng mềm, văn hóa DN . .  .  Qua việc thực tập, các bạn SV vừa có thể bổ sung kiến thức, nếu kết quả thực tập tốt mà DN có thể chấp nhận sẽ ký tuyển dụng.

Qua việc nhận SV thực tập, Công ty sẽ có những cơ hội tiếp cận với nguồn lực lao động trẻ và đầy tiềm năng, tuyển dụng và xây dựng nguồn lực kế thừa tại công ty nhằm phục vụ cho mục tiêu phát triển trong tương lai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment