The One Saigon

The One Saigon Địa chỉ: 45-47 Đặng Thị Nhu, Quận 1, Tp.HCM. Hotline: (+84) 934 191 838 - (+84) 8 3824 6666 Email: info@theonesaigon.vn Website: www.theonesaigon.vn The One Saigon là thương hiệu cho 126 căn hộ tuyệt đẹp với “Vị trí kim cương” ngay giữa lòng trung tâm tài chính Quận 1, có 3 mặt…