Tuyển dụng

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

– Số lượng: 1

Bạn sẽ được làm việc trong môi trường chuyển nghiệp, thân thiện, cơ hội
thăng tiếng rộng mở và tiếp cận với nhiều lĩnh vực tuyệt vời nhất của thị
trường. ứng viên quan tâm xin vui lòng gửi hồ sơ bằng tiếng Việt/Anh theo
địa chỉ sau:

VĂN PHÒNG CAPELLA HOLDINGS
Tầng 4, Toà nhà Bến Thành, 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, P. Nguyễn Thái
Bình, Q1, TPHCM, Việt Nam
email: recruitment@capellaholdings.vn
recruitment@capella-entertainment.com

← Quay lại

UPLOAD CV:

YOU CAN ONLY ATTACH .DOC, .DOCX, JPG, PNG AND .PDF
FILES THAT ARE LESS THAN 2048KB IN SIZE